مونتاژ برد الکترونیکی SMD | نیما الکترونیک
  • 021-33237057
  • 0912-7957754
  • 0910-2109938

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

: SMD مونتاژ

smd مخفف (surface mount device ) است. قطعات نصب شده روی سطح قطعه اي که بدون پايه است. و روي برد مونتاژ سطحي لحيم شده است. برد هاي الکترونيکي smd  يکبار مصرف هستند. هدف از مونتاژ به اين روش توليد بردهايي است که ارزان بوده و در صورت خرابي بدون تعمير تعويض شوند. خط مونتاژ نیما الکترونیک با بیش از 8 سال سابقه مرتبط ، افتخار دارد که فعالیت خود را در زمینه مونتاژ ، تست ، QC  و .... ادامه می دهد. روش فعالیت این گروه بدین صورت است که با تامین قطعات  و PCB پس از شناسایی نحوه مونتاژ اعم از SMD، DIP و ... شروع به اسمبل کردن می کند. در این خط مونتاژ قطعات DIP به دو صورت وان قلع و دستی و ترکیبی جای گذاری می شوند. پس از وان قلع پایه ها و پرها از نظر شارژ قلع  ، شارژ دستی می شوندتا به هیچ وجه در قلع قطعات مشکلی ایجاد نشود. سپس برد به مرحله کنترل کیفیت ابتدایی که شامل کنترل چشمی قطعات برای جایگذاری صحیح و کنترل قلع پرها است میرسد. بعد از این مرحله و رفع ایرادهای احتمالی برد به مرحله شستشو و خشک کردن برد انتقال داده می شود. در مرحله آخر بردها به کنترل نهایی و تست رسیده و پس از تایید به مرحله خروج می رسند.

 

 

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD

title

مونتاژ برد الکترونیکی SMD