• 021-33237057
  • 0912-7957754
  • 0910-2109938

نیما الکترونیک پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک

مونتاژ و دمونتاژ قطعات QFP ، THD ، Dip، SMD

:توانمندیهای این خط مونتاژ

مونتاژ صحیح و اصولی انواع بردهای الکترونیکی ، مخابراتی و بردهای فرکانس بالا و فرستنده ها و گیرنده ها و همچنین بردهای نظامی و صنعتی ، منابع تغذیه ، بردها، قطعات ظریف SMD ، RAD ، AXIAL و DIP  در انواع فوت پرینت ها (805 و 603 و ...)

 انواع IC ها

 انتخاب درجه حرارت مناسب برای جلوگیری از آسیب به قطعات حساس و جلوگیری از آسیب به PCB

 مونتاژ IC های FPGR، CPLD، BGA

 انجام کلیه تست ها و QC بردها قبل از خروج.

www.smd-dip.com